DELFT
< Tornar

DELFT

Delft    

Espècies : Roure Europeu ( Roure Blanc francès)

Qualitats disponibles , depenent de les dimensions : Classical , Prime , Premiere 1 bis , Rustic

Acabat : Hardwax oil
Textura de superfície : Llisa , parcialment aplanada
Longituds: 1970/2100/2220/2470 mm (6’6″ / 6’11” / 7’3″ / 8’1″)
Amplades: 142/180/240 mm (5,59″ / 7″ / 9½”)
Gruix: 15/20 mm (5/8” / 3/4″)
Estructura: Disseny