Gunni&Trentino MaderaPeq

Els nostres sòls de fusta són d’extraordinària qualitat, durabilitat i bellesa. Això es reflecteix en les pròpies fustes i en el seu tractament, textures i acabats. També en la seva preparació per a una instal·lació segura que sigui garantia de qualitat, estabilitat i permanència. Les nostres fustes compten amb totes les certificacions que garanteixen tant el seu origen com la seva qualitat i el màxim respecte al medi ambient al llarg de tot el seu processament.

  • Els terres de Gunni & amp; Trentino Fusta redueixen el soroll en un 18% gràcies a la seva composició natural i tècnica.
  • El nostre revestiment per a terres resistent als ratllats aplica una superfície especial que redueix significativament aquest risc protegint la fusta, el seu color i la seva textura.
  • Totes les nostres col·leccions tenen una resistència al lliscament d’almenys 59 USVR
  • Tots els nostres paviments en fusta són compatibles amb terra radiant com a font de calor principal i secundària. També són idonis per a la refrigeració per sòl radiant.
  • L’alta resistència estàtica al trencament fa que els paviments de Gunni & amp; Trentino Fusta estiguin indicats per a espais residencials, d’oficines, restaurants, zones de trànsit o espera, biblioteques o museus.
  • La resistència al foc és un important requisit de seguretat per a qualsevol tipus de material en el seu projecte. Per això, tots els nostres sòls compleixen la norma CFL-s1.